James: Basisvoorziening voor werkend Nederland

Sinds 2018 werken LDC en James samen. In een coproductie leverde LDC een bijdrage aan LoopbaanCentraal, de website die James ontwikkelde voor werkend en werkzoekend Nederland. Hier kan op een toegankelijke en laagdrempelige manier gewerkt worden aan je loopbaan.

Mensen het begin meegeven van loopbaanbewustzijn

LDC en James vinden elkaar in de missie om naast mensen te staan en hen te helpen hun basis loopbaancompetenties te versterken. Mensen op tijd in beweging helpen als er iets verandert in hun (werk)omgeving of als zij zelf veranderen, zodat ze -alleen of met wat hulp- op tijd bijsturen in hun loopbaan.

Jochem van Lunteren, loopbaancoach en projectmedewerker bij James licht toe: ‘LoopbaanCentraal is ontwikkeld met het idee om een toegankelijk platform te bieden voor iedereen. Los van werkgever, sector of het wel of niet aangesloten zijn bij een vakbond . In die zin bieden we een basisvoorziening voor werkend Nederland. Juist voor mensen die normaal geen toegang hebben tot deze diensten. We willen iedereen in staat stellen om op tijd bij te sturen in eigen loopbaan. En dat betekent wat ons betreft dat je dat op je eigen moment en eigen manier moet kunnen doen, zonder toestemming te hoeven vragen aan een baas of overheid. Binnen LoopbaanCentraal doen we dit door onder andere tools aan te bieden die aansluiten bij verschillende typen vragen. We willen informeren, enthousiasmeren en laten nadenken. Of prikkelen, dat is het juiste woord. In een volgende fase kun je desgewenst uitgebreider aan de slag. Bijvoorbeeld door het samenstellen van een portfolio of in gesprek gaan met een coach. Dat kan een coach van James zijn, maar bijvoorbeeld ook een loopbaancoach bij jou in de buurt, via je werkgever of via een regionale voorziening.’

LoopbaanCentraal richt zich vooral op de praktisch opgeleiden. Jochem legt uit dat deze groep vaak minder aandacht krijgt, maar wel met hele praktische loopbaanvragen zit. Bijvoorbeeld: Ik wil een nieuwe stap maken, maar wat past bij mij? Of hoe stel ik een goed CV op? In totaal telt de website 23 instrumenten. Vijf hiervan zijn ontwikkeld door en met LDC.

Geef je loopbaan af en toe water

‘Het is net als bij een plant. Af en toe water en voldoende licht houdt de plant levend en fris’, zegt Maurice Vermunt, directeur van LDC. ‘Zo is het ook met je loopbaan. De noodzaak om te investeren in je loopbaan loopt een leven lang door. Mensen zijn zich vaak niet bewust van die noodzaak, wat logisch is, terwijl het belang alleen maar groter wordt. Het is niet voor niets dat het model, de theoretische onderbouwing onder de tools van LDC, een “lemniscaat” is. De omgekeerde acht is symbool voor oneindigheid. Voor de loopbaan als continu proces.’

Loopbaanlemniscaat van LDC

Beroepenpodium

Een van de instrumenten die LDC en James ontwikkelden voor LoopbaanCentraal is het Beroepenpodium. Een korte, intuïtieve interessetest. Bedoeld als allereerste stap in de zoektocht naar werk passend bij iemands interesses. De Holland menstypologie ligt ten grondslag aan het Beroepenpodium, daarnaast maakt de test gebruik van de beroepeninformatie uit de beroependatabase van LDC. De invuller maakt aan de hand van aansprekende foto’s een keuze voor werkomgevingen. Het resultaat is een overzicht van matchende beroepen, compleet met een beschrijving. Een goed uitgangspunt in een basis oriëntatie die mensen helpt zich bewust te worden van eigen loopbaanvoorkeuren.

 

Een van de beroepencollage’s uit het Beroepenpodium

Scherm uit het Beroepenpodium

De andere tools die LDC in samenwerking met testpsycholoog Sjoerd Dingemanse ontwikkelde voor LoopbaanCentraal gaan in op ‘Wie ben jij als persoon”? Dan gaat het bijvoorbeeld over leerstijlen, veerkracht en aanpassingsvermogen. Met deze vragenlijsten krijgt de invuller al wat meer zelfinzicht. En dat is belangrijk als je wilt verkennen hoe je je verhoudt tot de arbeidsmarkt.

De noodzaak om te investeren in je loopbaan loopt een leven lang door.

— Maurice Vermunt, directeur LDC

Welke uitdaging ziet James voor de toekomst?

Jochem: ‘In Denemarken is er een publieke dienstverlening voor loopbaanontwikkeling. Hierbij wordt e-guidance ingezet. Iedereen, van scholier tot werkende, kan terecht bij een digitaal loket. De e-coaches zijn 12 uur per dag bereikbaar. Dat is onze droom. Hier proberen we met LoopbaanCentraal een stapje naar toe te bewegen. Dat je met laagdrempelige, gratis dienstverlening al een paar basisvragen kunt beantwoorden.
Daarnaast zijn we in samenwerking met Saxion Hogescholen aan het onderzoeken hoe we mensen nog meer bij de hand kunnen nemen. Met online tools doe je een beroep op zelfredzaamheid van mensen. Je hebt op een gegeven moment als invuller de informatie, maar wat kun je daar vervolgens mee? Hoe maak je de verdieping?’

‘Want dat mensen eigen keuzes moeten kunnen maken in hun loopbaan, betekent niet dat ze het allemaal zelf maar moeten uitzoeken.’, aldus Karlien, directeur van James. ‘Voor de één is het nu eenmaal makkelijker loopbaanstappen te zetten dan voor de ander. Daar komt ook de rol van de vakbeweging om de hoek kijken (James is een dochter van vakbond CNV). Om collectief te organiseren dat iedereen de middelen en de hulp krijgt die nodig is, waarmee ze vervolgens hun eigen keuzes kunnen maken en zo de match met het werk goed te houden. Daar hebben we met LoopbaanCentraal een mooie stap in gezet.’

Loopbaancentraal

Want dat mensen eigen keuzes moeten kunnen maken in hun loopbaan, betekent niet dat ze het allemaal zelf maar moeten uitzoeken.

— Karlien Haak, directeur James

Of zoek direct naar: