LDC in Wegwijzer Arbeidsmarktinformatie en LOB

Duidelijke en betrouwbare informatie over de arbeidsmarkt is belangrijk voor onderwijsprofessionals in het vo, mbo, hbo en wo. Door arbeidsmarktinformatie te integreren in de loopbaanontwikkeling van de jongeren kun je ze ondersteunen bij het (leren) maken van een goede studie- en loopbaankeuze. De Wegwijzer Arbeidsmarktinformatie & LOB van Expertisepunt LOB (Initiatief van VO-raad, MBO Raad Vereniging Hogescholen) beschrijft wat arbeidsmarktinformatie inhoudt, waarom het belangrijk is, hoe het kan worden ingezet en wat dit vraagt van onderwijsprofessionals. LDC wordt in deze wegwijzer als een van de bronnen genoemd.

Dit is de link naar de Wegwijzer Arbeidsmarktinformatie & LOB

Of zoek direct naar: