Nationale Loopbaan APK

Met de Nationale loopbaan APK onderzoek je hoe het staat met je arbeidsmarktkans en je inzetbaarheid in de toekomst. Verzekeraar Achmea is het eerste bedrijf dat de APK actief aanbiedt aan haar medewerkers. De Nationale loopbaan APK is een samenwerking tussen Focus Nederland, LDC en Intelligence Group | Arbeidsmarktkansen.nl.

Waarom de Nationale loopbaan APK?

Focus lanceeert de Nationale loopbaan APK. De loopbaan APK geeft organisaties een handvat om duurzame inzetbaarheid te vergroten; medewerkers krijgen duidelijkheid over hun arbeidsmarktpositie en adviezen om hun kansen te verbeteren. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zich in het verleden een warm pleitbezorger getoond van een loopbaan APK.

Mensen zullen in de toekomst vaker wisselen van baan en dan is het van belang te weten hoe groot de kans is om nieuw werk te vinden in het huidige beroep. De Nationale loopbaan APK laat zien hoe groot die kans is en hoe men die kan vergroten en geeft zicht op:

– de verwachte zoekduur naar gelijksoortig werk;
– branches met de meeste vacatures;
– de kans dat het huidige beroep wordt gerobotiseerd;
– kansrijke, alternatieve beroepen.

Het interpreteren van deze informatie wordt uitgevoerd door gecertificeerde loopbaanprofessionals van Focus die adviseren hoe de arbeidsmarktkans kan worden vergroot. Om vervolgstappen te bepalen wordt een loopbaanportaal gebruikt. In deze digitale omgeving vindt men concrete mogelijkheden voor ontwikkeling in de module Beroepen, Opleidingen en Vacatures.

Achmea

Achmea is de eerste werkgever in Nederland die haar medewerkers de loopbaan APK actief aanbiedt. Dat gebeurt als onderdeel van de campagne ‘Verder’, waarin het werken aan je toekomst centraal staat. Achmea is een koploper in Nederland als het gaat om aandacht voor inzetbaarheid van medewerkers. Enkele jaren geleden is samen met vakorganisaties gekozen om werken aan inzetbaarheid vanzelfsprekend te maken. De Loopbaan APK is live gegaan na toetsing door een Achmea testteam.

Meer info

De Nationale loopbaan APK is tot stand gekomen in samenwerking tussen Focus Nederland, LDC en Intelligence Group | Arbeidsmarktkansen.nl

Meer weten over de Nationale Loopbaan APK

Of zoek direct naar: