Arbeidsmarktscan – NL Leert Door

Per 1 december 2020 was het ontwikkeladviesportaal weer geopend. Werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden kunnen weer kosteloos een ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur. Er was ruimte voor maximaal 55.000 adviestrajecten. Op 2 december 2020 is de limiet van 55.000 aanmeldingen  al bereikt en is het ontwikkeladviesportaal gesloten.

NL Leert Door is een mogelijkheid om kosteloos te werken aan je ontwikkeling via een loopbaancoach. Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid publiceert de criteria voor deze regeling in de Staatscourant. Hieronder zie je de linkjes naar de verschenen publicaties.

 1. Oorspronkelijke regeling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-39785.html
 2. Wijziging per 4 september: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-46186.html
 3. Wijziging per 24 november: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-60837.html

In de wijziging van 24 november lees je o.a.:

 • De arbeidsmarktscan hoeft niet meer verplicht aan de start van een traject worden ingezet. Dit kan ook op een later moment in het traject zolang deze maar vóór het einde van het traject in het ontwikkeladviesgesprek aan de orde komt. Daarom moet de arbeidsmarktscan voor het laatste gesprek zijn ingevuld.
 • Voor zelfstandig ondernemers die een ontwikkeladviestraject willen volgen is het vanaf nu ook mogelijk om als alternatief van de Arbeidsmarktscan een Ondernemersscan in te zetten. LDC heeft een speciaal Ondernemerspakket samengesteld inclusief financiële indicator.
Meer info over NL Leert Door Ondernemerspakket

De LDC Arbeidsmarktscan

 • De Arbeidsmarktscan maakt een profiel van de deelnemer. Dit profiel wordt gematcht met kansrijke arbeidsmarktopties
 • Binnen een Arbeidsmarktscan kan een kandidaat van tien beroepen een arbeidsmarktkans berekenen. Naast het eigen/of laatst uitgevoerde beroep kan dus uitgebreid gezocht worden naar alternatieve kansberoepen
 • De Arbeidsmarktscan geeft een resultaat van kansrijke opties op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld in tekortsectoren) waar een mogelijke competentiematch is, waarbij de kansrijkheid van deze opties voor de kandidaat wordt aangegeven
 • De Arbeidsmarktscan is digitaal en heeft een digitale terugkoppeling die gebruiksvriendelijk is voor loopbaanadviseur en deelnemer
 • De Arbeidsmarktscan is gevalideerd door een externe, onafhankelijke partij en wordt al minimaal drie jaar in de praktijk toegepast
 • De Arbeidsmarktscan is direct gekoppeld aan persoonlijke interesses en competenties vanuit de LINC vragenlijst

Probeer de Arbeidsmarktscan gratis uit

Vraag direct een offerte aan

De belangrijkste criteria uit de regeling voor jou als loopbaancoach vind je -cursief- hieronder, gekoppeld aan het speciale LDC aanbod.

Op arbeidsmarktscan.nl vind je informatie in de vorm van FAQ’s en korte video’s. Ook wordt er ingegaan op data gerelateerde vragen.

De criteria uit de regeling NL Leert Door

De Arbeidsmarktscan geeft een resultaat van kansrijke opties op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld in tekortsectoren) waar een mogelijke competentiematch is, waarbij de kansrijkheid van deze opties voor de kandidaat wordt aangegeven.
De arbeidsmarktscan van LDC kent van alle beroepen in Nederland de regionale arbeidsmarktkans en koppelt deze aan het persoonlijk profiel van de kandidaat. De kandidaat kan met variabelen als opleidingsniveau en vakgebied in de beroepenverkenner zoeken naar alternatieve passende beroepen. Dit kan ook op basis van een persoonlijke interesse- of competentiematch.

De scan meet een breed beeld van competenties, drijfveren en leervermogen. Dit is het profiel van de deelnemer. Dit profiel wordt gematcht met het op gelijke wijze opgebouwde profiel van kansrijke arbeidsmarktopties.
De LDC Interesse- en competentietest (LINC) vormt samen met de Arbeidsmarktscan het basispakket van LDC. LINC meet de persoonlijke competenties en interesses en matcht deze op alle beroepen in Nederland. Zo ontstaat een lijst met best passende beroepen waarvan de kansrijkheid kan worden bekeken. De beroepen met de beste arbeidsmarktkansen staan altijd bovenaan in de lijst. De arbeidsmarktcijfers worden maandelijks geüpdate. LDC adviseert om eerst de LINC af te nemen. De passende beroepen uit de LINC zijn interessante input voor het onderzoeken van kansrijke alternatieve functies in de Arbeidsmarktscan.

Een drijver van leervermogen is ‘self-awareness’, met name zelfinzicht op mogelijk ontbrekende skills om beter te kunnen schakelen op de arbeidsmarkt is belangrijk. Indien gewenst kan als aanvulling op het basispakket overwogen worden om het Competentiespel (wat zijn iemands ontwikkelbare en kerncompetenties) in te zetten. Of, voor het nog gerichter meten van iemands drijfveren, de CarrièreWaarden. Zie ook het laatste item: ‘Kosten en extra mogelijkheden’.

Ondernemersscan: voor zelfstandig ondernemers die een ontwikkeladviestraject willen volgen. Een ondernemersscan brengt de situatie van de (startende) ondernemer in beeld, de levensvatbaarheid van de onderneming en de kansen voor het voortzetten van de onderneming.

LDC heeft een Ondernemerspakket met Financiële Indicator ontwikkeld die aansluit bij de criteria van de regeling. Lees meer over dit Ondernemerspakket.

De scan is digitaal en heeft een digitale terugkoppeling die gebruiksvriendelijk is voor loopbaanadviseur en deelnemer.
De scan wordt digitaal aangeboden achter een beveiligde en persoonsgebonden online omgeving. De uitslag is digitaal beschikbaar en kan ook gedownload worden als PDF rapportage. Zorgvuldige informatiebeveiliging is belangrijk. Daarom beschikt LDC over een ISO27001 en NEN7510 certificering.

De scan moet gevalideerd zijn door een externe, onafhankelijke partij en wordt reeds minimaal drie jaar in de praktijk toegepast. 
De arbeidsmarktscan van LDC is vanuit de samenwerking met Intelligence Group meer dan 3 jaar succesvol in gebruik. De data zijn gevalideerd door Anderson MacGyver, de SEOR van de Erasmus Universiteit Rotterdam en door RiskQuest/Probability. Ook LINC is gevalideerd, al meer dan 10 jaar in gebruik en werkt kortgezegd op basis van de -veel gebruikte en internationaal gevalideerde- Hollandmethode die een koppeling mogelijk maakt tussen individu en beroep. Ook van de overige tests zijn testhandleidingen en validatiedocumenten beschikbaar.

Kosten en extra mogelijkheden
Het basispakket van Arbeidsmarktscan en LINC valt ruim binnen het budget van de regeling. Daarom is er nog financieel ruimte om extra online tools aan te bieden, aansluitend bij de specifieke loopbaan- en ontwikkelingsvraag van de kandidaat. Hiertoe staan al onze modules klaar.

Probeer de Arbeidsmarktscan gratis uit

Webinar Arbeidsmarktscan terugkijken
12 november | Webinar Arbeidsmarktscan – Door Geert-Jan Waasdorp (Intelligence Group) – Kijk hier terug.
Tijdens dit webinar konden de deelnemers via de Mentimeter interactief meedenken over kansvergroters. De resultaten zie je hier: LDC_IG_Kansvergroters

Of zoek direct naar: