Project Versneller Innovatieve Ambities

Samenvatting van het project

Maatschappelijke ontwikkelingen als robotisering en ‘internettisering’ zorgen er voor dat beroepsgroepen overbodig dreigen te worden. Het is belangrijk om er voor te zorgen dat dit deel van de werkende bevolking (dat fysiek en mentaal prima nog prima in staat is invulling te geven aan een ‘werkzaam bestaan’) niet buitenspel komt te staan. Op dit moment is een gedeelte van de Nederlandse beroepsbevolking kwetsbaar. Omdat zij een functie hebben waarbij het aanbod van mensen substantieel groter is dan het aantal vacatures. Tijdig omscholen of bijscholen is essentieel, evenals het inzichtelijk maken van relevante alternatieve opties. Hierin wil LDC via verdere dataverrijking een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren.

Technologische ontwikkelingen, op het vlak van artificial intelligence en big data, maken het mogelijk om geautomatiseerd data te verrijken en de kwaliteit van matches te verhogen. De LDC Beroependatabase (taxonomie) geldt in Nederland als een kwaliteitsnorm als het gaat om het op gestructureerde wijze vastleggen en distribueren van arbeidsmarkt- en beroepsinformatie. LDC streeft er naar om (big) data-driven haar taxonomie verder te verrijken, door via nóg relevantere data -in combinatie met expertkennis- een nog optimalere match tussen vraag en aanbod van arbeid te faciliteren.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie.

      

Of zoek direct naar: