Toelichting op arbeidsmarktdata LDC Arbeidsmarktscan

9 september 2020,

De afgelopen tijd zijn er in het kader van NL Leert Door veel Arbeidsmarktscans afgenomen.

De data achter de LDC Arbeidsmarktscan is afkomstig van Intelligence Group. Intelligence Group heeft als gevolg van de huidige situatie op de arbeidsmarkt een aantal maatregelen genomen om deze data te verbeteren. Daarnaast delen ze graag nog enkele gedachten over de actuele situatie op de arbeidsmarkt. Je leest het hieronder.

1. Update

We gaan onze data vaker updaten. Daarmee worden de uitkomsten actueler. Dat wil bv. zeggen dat we ook data uit het lopende kwartaal al in de scores verwerken. Dat wil overigens niet zeggen dat we binnen 24 uur reageren op het opheffen van een lock down, of op het opnieuw afkondigen daarvan.

2. Weging

We hebben besloten de vacaturesdata uit het lopende en voorgaande kwartaal veel zwaarder te laten meewegen in de berekeningen. Tot nu toe namen we de data van de laatste vier kwartalen, waardoor enkele door corona zwaar getroffen beroepen nog steeds een hoge score hadden. We hebben daar terecht vragen en opmerkingen over gekregen, bv. in het geval van een evenementenmanager. De nieuwe scores zijn zoals verwacht aanzienlijk lager, zeker voor dat soort beroepen.

Ook in de lijsten van werkgevers , intermediairs en websites met de meeste vacatures laten we het recente verleden zwaarder meewegen. Daarnaast is er opschoning gedaan om niet-bestaande en/of niet-relevante organisaties en websites zoveel mogelijk uit te sluiten. Helemaal 100% goed zal dit nooit worden, omdat we simpelweg niet alle combinaties handmatig kunnen checken en we hierin ook afhankelijk zijn van classificaties door leveranciers (partners) die vacaturedata leveren.

3. Schaarste

We komen uit een periode dat er in zeker 80 sectoren en beroepsgroepen ernstige tekorten waren. In de horeca gingen zaken 2, soms 3 dagen per week dicht wegens tekort aan koks. Toverland moest attracties sluiten wegens gebrek aan personeel. In de techniek, de ICT, de zorg en het onderwijs gingen projecten niet door, werden scholen (deels) gesloten, werden ziekenhuisopnames uitgesteld etc. Het is uitdrukkelijk niet zo dat door corona de hele wereld is ingestort. Macro gezien is de arbeidsmarkt in Nederland nog steeds krap. Alleen wordt opnieuw pijnlijk duidelijk dat er een inhoudelijke mismatch is tussen vraag en aanbod.

4. Buikgevoel

Het buikgevoel zegt ons dat het heel slecht gaat met economie en arbeidsmarkt. Berichten van het UWV over enorme procentuele stijgingen van het aantal werklozen in allerlei beroepen versterken dat gevoel. In een aantal gevallen betreffen die enorme procentuele stijgingen slechts kleine aantallen mensen. Daarnaast zegt zo’n stijging weinig over de kansen op de arbeidsmarkt. En wat ook niet voor iedereen duidelijk is, is dat er tegenover een instroom van het aantal werklozen bij het UWV, ook de afgelopen maanden een forse uitstroom staat. Hiermee willen het sombere beeld van dreigende massawerkloosheid enigszins relativeren. Uiteraard kan dat beeld de komende maanden alsnog kantelen en dan zullen we zoals onder 1. en 2. vermeld onze data snel aanpassen.

Een voorbeeld: het aantal werklozen in de categorie kelners en barpersoneel is gestegen van ruim 3.000 naar ruim 7.000. Dat is een gigantische stijging, maar het valt mee als je bedenkt dat de totale beroepsgroep bestaat uit 178.000 personen. En, by the way, in juli was er voor deze beroepen bij het UWV een instroom van 951 en een uitstroom van 1.427.

5. Zeldzame beroepen

Er is een aantal beroepen dat dermate zeldzaam is dat we er onvoldoende data over hebben. Binnen ISCO kijken we dan op een niveau hoger. Het kan bij deze beroepen voorkomen dat er minder bruikbare uitkomsten uitkomen. Als we kijken naar het totale aantal personen dat in deze beroepen werkt, dan gaat het om ca. 2% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Of zoek direct naar: