Toelichting op de Arbeidsmarktprognoses

De landelijke arbeidsmarktprognoses voor beroepen en opleidingen zijn afkomstig van het Researchcentrum voor Opleiding en Arbeidsmarkt (ROA). http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/

Wat zeggen de arbeidsmarktprognoses?

  • De arbeidsmarktprognoses worden weergegeven voor groepen beroepen en groepen opleidingen. Deze indeling is afkomstig van het ROA en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor individuele beroepen is het mogelijk dat de kans op werk (iets) afwijkt.
    Bij het opstellen van deze prognoses wordt o.a. gekeken naar de samenstelling in leeftijd van deze groepen. Zijn er veel ouderen in een groep, dan zullen die op een gegeven moment met pension gaan en komen er dus plaatsen vrij voor jongeren.
  • Prognoses zijn voorspellingen. Voorspellingen kunnen uitkomen of niet. Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die niemand kan voorspellen en die wél de economische ontwikkeling beïnvloeden.
  • De groei van het aantal banen is afhankelijk van de ontwikkeling van de economie. Meer economische groei betekent meer banen. Die groei is niet voor alle sectoren hetzelfde, sommige sectoren groeien snel en andere sectoren blijven achter.
  • De Nederlandse economie is ook sterk afhankelijk van ontwikkelingen in het buitenland en die hebben we niet in de hand.
  • Technologische veranderingen hebben invloed op de werkgelegenheid. Denk hierbij aan de gevolgen van robotisering en automatisering van werkzaamheden
  • De prognoses zijn landelijk. Dat betekent dat er regionale verschillen kunnen zijn.

Hoe houd je rekening met prognoses bij loopbaanoriëntatie?

Zoals hierboven blijkt zijn prognoses voor een deel omgeven met onzekerheden. Hoe kun je er dan toch rekening mee houden in de keuze voor een beroep of opleiding?

De prognoses geven een handvat voor het uitstippelen van plannen. Ook als ze niet precies uitkomen, kun je wel vaststellen dat de voorspelde richting van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het overgrote deel van de gevallen juist is gebleken. Al jaren wordt bijvoorbeeld voorspeld dat er een tekort zal komen aan technisch opgeleide mensen. In de praktijk hebben die tekorten zich inderdaad voorgedaan en doen ze zich nog steeds voor.

Wat als uit de uitslag van de vragenlijsten blijkt dat je op grond van je interesse en competenties een voorkeur hebt voor opleidingen en/of beroepen waarvoor de kans op werk klein is?

De combinatie van interesse en competenties leidt altijd tot een lijst met beroepen en opleidingen. Je favoriete beroepen en opleidingen kun je opslaan in Favorieten. In Favorieten kun je bij de beroepen direct zien hoeveel vacatures* er zijn. Het aantal vacatures kan voor de korte termijn een aardige indicatie zijn voor de kans op werk.

De adviseur en kandidaat kunnen samen kijken naar kleine aanpassingen in voorkeuren voor beroepen en opleidingen waardoor er een perspectiefvolle keuze ontstaat.

Tenslotte, een geringe kans op werk betekent niet dat je helemaal geen werk zou kunnen vinden in de door jou gewenste richting. Wanneer er veel concurrentie is, is motivatie voor de gekozen richting vaak doorslaggevend voor je succes.

*Vacatures
LDC monitort continu alle vacature- en bedrijvensites en bevat daardoor gemiddeld meer dan 250.000 vacante plekken. Ook stages, leerwerk- en vrijwilligersplekken. De vacatures zijn te filteren op functie, trefwoord, bedrijfsnaam, plaatsnaam, provincie of postcode.

Of zoek direct naar: