LDC beroependatabase geschikt bevonden volgens SEO rapport

SEO economisch onderzoek heeft onderzocht of Nederland goede beroependatabases heeft.

Dit onderzoek gaat in op de vraag welke bestaande beroependatabases met fysieke en mentale belasting- en belastbaarheidsgegevens er zijn én of het zinvol is om een algemene beroependatabase te ontwikkelen om de re-integratie van werknemers in het tweede spoor te ondersteunen. De voornaamste commerciële beroependatabases voldoen grotendeels aan de voorkeuren van zowel stakeholders als re-integrerende werknemers. Deze beroependatabases, waaronder die van LDC, zijn daarom technisch geschikt om als basis te gebruiken in experimenten ter bevordering re-integratie tweede spoor. Het lijkt niet zinvol om vanuit technisch oogpunt hiervoor een nieuwe algemene beroependatabase te ontwikkelen of om het CBBS van het UWV aan te passen.

Download hier het rapport

Of zoek direct naar: