Nieuw: De test Cope2Work

Coping is de manier waarop iemand met problemen en stress omgaat. Cope2Work brengt in kaart welke stijl iemand kiest.

Ben jij iemand die ruzies uit de weg gaat en uitstelgedrag vertoont wanneer je eigenlijk met die lastige klus aan de slag moet? Mensen gebruiken niet altijd een optimale copingstrategie en daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Deze redenen liggen deels buiten en deels binnen de persoon. Elk individu heeft zijn eigen mix van stijlen en strategieën. Cope2Work is ontwikkeld om inzicht te krijgen in dit persoonlijke profiel.

Cope2Work kan ingezet worden als diagnosetool binnen:

  • Coaching, training en begeleiding
    Ook bij uitval of burn-out helpt Cope2Work om in te zoomen op mogelijke oorzaken en knelpunten.
  • Selectie
    In een selectie-context kan de test worden ingezet; als indicatie van hoe groot de kans van slagen is dat iemand ‘overleeft’ en succesvol zal zijn in een veeleisende functie of opleiding.
  • Onderwijs
    Binnen het onderwijs kan de test een preventieve werking hebben. Bijvoorbeeld om te kunnen verklaren waarom de resultaten tegenvallen terwijl de student wel voldoende intelligent is.
Stuur mij een inlog van Cope2Work

Lees ook het artikel wat testpsycholoog en auteur van de Cope2Work Sjoerd Dingemanse schreef.

Of zoek direct naar: