Maatschappelijk Oké JobHulpMaatje

Vanuit ons programma ‘LDC Maatschappelijk Oké’ dragen wij graag ons steentje bij aan een betere maatschappij. JobHulpMaatje is een van deze steentjes.

Over JobHulpMaatje

JobHulpMaatje steunt kwetsbare groepen die werkzoekend zijn en helpt ze op weg naar (vrijwilligers)werk. JobHulpMaatje werkt aanvullend op en in samenwerking met bestaande werkbegeleidings- en re-integratietrajecten door werkzoekenden, mens- en doelgericht bij te staan. LDC ondersteunt dit initiatief met advies en onze producten.

Marloes Bouwmeester is Coördinator servicepunt bij Jobhulpmaatje. Marloes vertelt dat hulpvragers zich rechtstreeks kunnen aanmelden bij JobHulpMaatje, maar dat er bijvoorbeeld ook mensen via de gemeente of maatschappelijk werk worden getipt op de mogelijkheden van de stichting. Op verschillende locaties in Nederland worden de werkzoekenden in zogenaamde JobGroups begeleid. In de JobGroups gaan JobGroupleiders(vrijwilligers) in zeven bijeenkomsten aan de slag met de groep. De JobGroupleiders hebben vaak een HR of coachingsachtergrond en doen dit naast hun werk. Er is sociale en praktische ondersteuning om de kansen van de werkzoekenden op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit hoeft niet altijd te leiden tot een betaalde baan.

Vrijwilligerswerk kan ook een goede volgende stap zijn richting de toekomst.

Voor mensen voor wie een groepsaanpak niet passend is, is er één op één begeleiding mogelijk met een maatje. Er zijn ook steeds meer nieuwe Nederlanders die zich aanmelden bij JobHulpMaatje. Voor hen is er speciale aandacht voor kennismaking en toelichting op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Vragenlijsten en beroependatabase

LDC ondersteunt JobHulpMaatje al een aantal jaren met vragenlijsten uit TrjcT. De vragenlijsten geven inzicht in Wie ben ik, Wat wil ik en Wat kan ik. De interessevragenlijst LINC wordt veel ingezet, net als de Spiegelbeeldvragenlijsten. Maar ook de Foto Interesse Vragenlijst, die in vijf talen beschikbaar is, werkt fijn voor mensen die minder talig zijn of de Nederlandse taal nog niet zo goed beheersen.
De informatie uit de Beroependatabase is hierbij voor ons van grote meerwaarde legt Marloes uit. Zo draagt de vacaturemodule bij aan de beeldvorming van wat een beroep nu eigenlijk echt inhoudt.

Met de database maken de werkzoekenden de concrete vertaalslag naar de arbeidsmarkt.

Meer informatie over de werkwijze en mogelijkheden van JobHulpMaatje lees je op jobhulpmaatje.nl

Of zoek direct naar: