Webinar Hoe vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

Op 14 januari van 12:00-12:30 nemen Intelligence Group en LDC je mee in de arbeidsmarktkansen en delen we de resultaten van het onderzoek onder loopbaanadviseurs over kansvergroters op de arbeidsmarkt.

Deelname is gratis. Schrijf je hier in: Inschrijven

Voor de loopbaantrajecten via NL Leert Door is een eis van het ministerie van SZW het gebruik van een Arbeidsmarktscan. Het doel? Mensen de kans bieden zich te (her)oriënteren op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Ze te helpen hun kansen te vergroten én te zoeken naar kansrijke alternatieven. De scans worden op dit moment volop ingezet en er zijn al heel veel arbeidsmarktkansen berekend. In dit webinar gaan we hier verder op in en delen we de resultaten van het onderzoek onder loopbaanadviseurs over kansvergroters op de arbeidsmarkt. Dit webinar is interessant voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met de arbeidsmarkt en loopbanen.

Of zoek direct naar: