Gouwe Lozzie

Vertaald vanuit het Brabants: gouden horloge.

“Dom!” Ik hoor het mijn vader nog zeggen….

1995, ik had mijn eerste vaste baan bij een grootbank opgezegd en gekozen voor de uitzend- en later consultancywereld. Dom? Ja, vanuit zijn perspectief wel. Pa had diverse jubilea gevierd en inderdaad die ‘Gouwe Lozzie’ gekregen voor jarenlange trouwe dienst. Een mooi gebaar, waarvan ik wist dat het voor mij niet weggelegd zou zijn.

In tegenstelling tot nu was ik toen niet bewust bezig met duurzame inzetbaarheid, loopbaanperspectieven, loopbaanzelfsturing of zelfregie. Ik fladderde naar een aantal verschillende rollen bij diverse werkgevers. Achteraf gezien mijn opstap naar het ondernemerschap. Inmiddels al weer zo’n 15 jaar geleden.

Bewustwording op inzetbaar blijven is belangrijk. Af en toe stilstaan bij jouzelf in relatie tot de arbeidsmarkt: hoe verander ik als mens? Kan (en wil!) ik dit blijven doen? Wat is mijn positie op de arbeidsmarkt? Wat zijn de ontwikkelingen in mijn beroep? Wat zou ik nog meer kunnen gaan doen? Er komen steeds meer initiatieven om bewustwording op dit thema te stimuleren en in te bedden in het dagelijkse (werk)leven. Een goede zaak.

De Gouwe Lozzie van mijn overleden pa heeft nog steeds een mooi plekje in ons huis. Hoewel ik zelf die vastigheid nooit geambieerd heb ben ik daar tóch plaatsvervangend trots op!

Of zoek direct naar: